3 - Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteitstraining

Ieder mens heeft wel eens een periode in zijn of haar leven dat het prettig kan zijn als er iemand is, die op een professionele wijze eens meekijkt en opbouwende feed-back kan geven. Feed-back die ondersteunt om de kwaliteit van het functioneren te verhogen op die punten die onvrede geven.
Mensenwerk is bij uitstek een bedrijf dat zich richt op persoonlijke coaching. Zeker ook voor mensen in een leidinggevende of zelf in een coachende functie geen luxe. Daar kan het ook een randvoorwaarde zijn, om af en toe met professionele ondersteuning te kunnen reflecteren op het eigen functioneren en om de innerlijke balans zo nodig bij te kunnen stellen of herstellen.
Wij, van  Mensenwerk , stellen ons ten doel om mensen te helpen zich bewust te worden van situaties waarin ze van het volwassen deel van het bewustzijn dreigen te verliezen middels oude overlevingsstrategieën. Vaak is het gedrag dat iemand in het hier en nu vertoont dan helemaal niet meer van deze tijd, en zijn het met name deze overlevingsstrategieën, die iemand op een onbewust niveau maar blijft herhalen. Vaak worden deze gedragingen abusievelijk beschouwd als behorend bij ons karakter of onze persoonlijkheid.
Wij geloven en het is onze ervaring dat het benaderen van problemen volgens deze methodiek blijvende resultaten en grote winst aan energie en vitaliteit op levert. Wie eenmaal op deze manier naar zichzelf heeft leren kijken, heeft een methode in handen om zichzelf emotioneel en rationeel in balans te brengen en te houden.
 
We nodigen u graag uit om nader kennis te maken, om zo goed mogelijk op uw wensen en specifieke situatie aan te kunnen sluiten en de mogelijkheden te bespreken.
Comments