1 - Onze manier van werken

De manier van werken die de medewerkers van  Mensenwerk  hanteren is heel specifiek. Gebaseerd op de ideeën zoals verwoord in de boeken van o.a. Alice Miller, Jean Jenson en vooral op die van Ingeborg Bosch, auteur van "De Herontdekking van het ware zelf" en "Illusies".
We kennen allemaal van die situaties dat we ons het ene moment rustig, competent en zeker voelen en op een ander moment plotseling boos, gedeprimeerd of schuldig zonder dat we dat willen of tegen kunnen houden. Misschien herkent u deze vaak plotselinge verandering in wat u voelt over uzelf of over uw leven. Aan deze verandering gaat meestal geen grote gebeurtenis vooraf, zodat we die omslag niet goed begrijpen. Op een onbewust niveau gebeurt er echter wel degelijk iets. We worden geconfronteerd met iets -meestal een persoon of een situatie - , die ons zonder dat we dat beseffen, herinnert aan iets uit ons verleden. Het is deze onbewuste herinnering die deze reactie veroorzaakt.
De problemen waar we in het heden tegen aan lopen weerspiegelen feilloos welke problemen we als kind ervaren hebben. Ieder mens loopt deuken op in zijn of haar jeugd. Niet omdat wij allemaal zulke slechte ouders hebben, maar om de doodeenvoudige reden dat onze ouders zelf ook in hun jeugd tekort zijn gekomen en daardoor niet genoeg aan de (meestal emotionele) behoeften van hun kind kunnen voldoen. Dit is uitermate ingrijpend en pijnlijk voor kinderen. Gelukkig zijn gezonde kinderen geboren met het vermogen deze pijn te verdringen naar een deel van het bewustzijn waar het "verborgen" blijft.
Wat gebeurt er nu in ons volwassen leven? Zodra we in een situatie komen die ons onbewust herinnert aan dat verdrongen verdriet, gaan we reageren op de manier waarop we ons vroeger tegen dat verdriet beschermd hebben. We zien de wereld als het ware door de ogen van het kind dat we ooit waren. Het volwassen deel van het bewustzijn is op zo'n moment vaak voor een groot deel afwezig.
Mensenwerk stelt zich ten doel om mensen te helpen zich bewust te worden van situaties waarin deze switch naar het verleden plaats vindt en de oude overlevingsstrategieën actief worden. Vaak is het gedrag dat iemand dan vertoont helemaal niet meer van deze tijd, en zijn het met name onze overlevingspatronen die zich op een onbewust niveau en op een weinig constructieve manier maar blijven herhalen.
Ook bij problemen binnen werksituaties zijn deze oude patronen voor een groot deel verantwoordelijk voor allerlei emoties, gedachten en gedragingen als bijvoorbeeld boosheid, angst, hevig je best doen, veel moeten relativeren, een diep geworteld negatief oordeel over jezelf. Het is dan ook een van de voornaamste doelen binnen de coaching om deze automatische reacties in kaart te brengen en om te buigen, vaak worden deze abusievelijk beschouwd als behorend bij ons karakter of onze persoonlijkheid.
Het is onze overtuiging en ervaring dat het benaderen van problemen volgens deze methodiek blijvende resultaten en grote winst aan energie kan opleveren. Wie eenmaal op deze manier naar zichzelf heeft leren kijken, heeft een methode in handen om zichzelf emotioneel en rationeel in balans te brengen en te houden.

Comments