Klachtenregeling

KLACHTENREGLEMENT   MENSENWERK

Eventuele klachten.

De medewerkers van Mensenwerk zijn aangesloten bij het NVPA. Als de cliënt van mening is dat hij reden heeft tot klagen, dient hij zich in eerste instantie te wenden tot de houder van de registratie, te weten de re-integratie coach van Mensenwerk. Hierbij hanteren wij de volgende richtlijnen: 

 

 • De indiener van de klacht krijgt binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht

 • De klacht wordt binnen zes weken na de ontvangstdatum afgehandeld.

 • Dit gebeurt door een onafhankelijke medewerker die zelf niet bij de klacht betrokken is.

   

Indien dit voor de cliënt niet leidt tot een voor hem acceptabel resultaat, heeft de cliënt de volgende mogelijkheden:

 • Hij kan zich tot de onafhankelijke NVPA-vertrouwenspersoon wenden,

 • Hij kan zich tot de onafhankelijke NVPA-klachtencommissie wenden.


Voor de vigerende termijnen waarbinnen dit moet gebeuren verwijzen wij U naar het NVPA Klacht- en Tuchtrecht.
Voor de cliënt is het klacht en tuchtrecht ter inzage bij de coach.

Specifiek voor het UWV de volgende toevoeging:

Mensenwerk  is in staat om inzicht te geven in de achtergronden, doorlooptijden en uitkomsten van behandelde klachten.

Mensenwerk  dient ten aanzien van bij ons aangemelde UWV cliënten, te allen tijde, doch minimaal eens per kwartaal, te (kunnen) rapporteren over:

 • Het totale ingediende klachten;

 • Het aantal ingediende klachten, dat niet in behandeling is genomen;

 • Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen en binnen de termijn afgehandeld;

 • Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen;

 • Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.

 

Bas Kremer

Hanny van Elburg
 
Caroline Ootes

Toos Zeelenberg  

Comments