Welkom bij Mensenwerk

Wij willen u graag informeren over de mogelijkheden die ons bedrijf biedt op het gebied van preventie, coaching, supervisie en reïntegratie.
In organisaties die goede zorg voor hun personeel hebben, is het gebruikelijk om het personeel de mogelijkheid te bieden tot persoonlijke groei, door het volgen van een groepstraining of cursussen, of door individuele coaching of supervisie. 
Leren over je persoonlijk functioneren is net zo belangrijk als vakmatige kennis: we moeten het werk immers met elkaar doen. En als er allerlei onbedoelde en onbewuste zaken bij of tussen mensen spelen, verhindert dit een goede voortgang van onze arbeid. Met als gevolg een vermindering van productiviteit en kwaliteit van ons werk.


Ook wordt vrijwel iedere organisatie met enige regelmaat geconfronteerd met psychische problemen van werknemers. Steeds duidelijker vindt er een verschuiving plaats dat het management meer oog en begrip heeft voor (potentiële psychische) klachten van werknemers. Immers voorkomen is beter dan genezen. Voor iedere werkgever is langdurig ziekteverzuim een groot probleem, zeker ook financieel. Langdurig thuis zitten lost meestal niets op en kost handenvol geld. Een vroegtijdig aangegaan coachingstraject is dan veelal een goede investering die ziekteverzuim voorkomt. En goede begeleiding bij werkhervatting na ziekte, kan een prettig en soepel verlopende reïntegratie bevorderen en is ook zeker in het belang van zowel de werkgever als van de werknemer.


Preventie en het voorkomen van verzuim is dan ook een van de belangrijkste aandachtspunten binnen ons werk.

M
ensenwerk
 kan ook een begeleidende rol spelen bij de integratie van niet-werkenden in de arbeidsmarkt. Immers wie beter zicht heeft op eigen mogelijkheden en functioneren, kan met een open blik op zoek gaan naar een werkplek die passend is. Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld via re-integratietherapie dat bureau te kiezen waarvan je denkt dat het je qua aanpak en zienswijze aanspreekt.
Mensenwerk  hanteert een specifieke methode, waarbij mensen leren de leiding te nemen over hun eigen emoties, gedachten en handelen. Veel van wat wij zeggen, denken, doen of laten, is niet een bewuste keuze, maar wordt door ons brein onbewust aangestuurd. Bewustwording van deze mechanismen opent nieuwe keuzemogelijkheden in ons doen en laten, die de kwaliteit van ons functioneren verhoogt. Wij allen worden voor een groot deel aangestuurd door onze bagage en daardoor komt het dat mensen zo verschillend kunnen reageren in vergelijkbare situaties. Bewustwording van onze mechanismen geeft ons kansen tot verandering en persoonlijke groei.
Wij willen u graag via deze site nader kennis laten maken met ons, onze werkwijze en onze mogelijkheden. Ook zijn wij van harte bereid in een persoonlijk gesprek uitgebreider op onze ideeën en werkwijze in te gaan. 


Hanny van Elburg

Bas Kremer

Caroline Ootes

Toos Zeelenberg
Comments