6 - Links

PMA-institute Nieuwste inzichten om meer onbelast door het leven te gaan.

Blikopwerk  Keurmerk voor re-integratiebedrijven

www.burnin.nl  Alle informatie over burn-out

www.coaching-counselling.startpagina.nl
Uitgebreide startpagina m.b.t. tot coaching en counseling

www.counselling.nl  Neutraal platform voor counselling en coaching in Nederland

www.communicatie.startpagina.nl  Uitgebreide startpagina rond bijvoorbeeld het verbeteren van het communiceren binnen uw organisatie.

www.gcoach.nl/   Vind snel je coach counsellor psycholoog therapeut mediator of andere professional op het communicatieve vlak in de gratis gids van Gcoach.nl.

www.hereweg100.nl  Ons bedrijfspand Hereweg 100. Een vriendelijk onderdak voor een twintigtal adviseurs, coaches, therapeuten en trainers, uit allerlei stromingen in Groningen.

www.humaneffect.nl
Mensen, teams en organisaties vanuit hun innerlijke, natuurlijke en unieke kracht inspireren om effectief samen te werken aan buitengewone resultaten die bijdragen aan een betere wereld

www.integratievetherapeuten.nl
Site met uitgebreide informatie over Integratieve therapie, een van de pijlers van Mensenwerk.

www.intervisie.startpagina.nl
Website met veel links met betrekking tot intervisie binnen teams.

www.management.startpagina.nl  Uitgebreide startpagina m.b.t. bijvoorbeeld het effectiever leiding geven en human resource management.

NolocVereniging voor loopbaan professionals

Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor therapeuten / counselors die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg.

www.onafhankelijkarbeidsadviseur.nl
Zij geven kosteloos, vertrouwelijk, niet bindend advies aan mensen met vragen over reïntegratie.

www.onderwijsadvies.startpagina.nl
Uitgebreide startpagina met brede informatie ter ondersteuning van het onderwijs.

www.outplacement.startpagina.nl
Uitgebreide startpagina met brede informatie m.b.t. outplacementtrajecten.

www.prionline.nl
Site met uitgebreide informatie over pri-therapie, een belangrijke basis binnen Mensenwerk.

Protocol "Werk en Psychische klachten" van het NIP, sluiten wij ons van harte bij aan.

www.reintegratieklachten.nl  Dit is het meldpunt reïntegratieklachten. U kunt hier uw klacht kwijt over reïntegratie in het algemeen, uw reïntegratiebureau, de gemeente, het CWI en het UWV.

www.re-integratietherapie.info  Nieuw platform voor bureau's die reïntegratietherapie aanbieden. Een belangrijke aanvulling op een reïntegratietraject voor veel mensen. Ook voor collega's de moeite van het bekijken waard.

Richtlijn Psychische problemen en werk NVAB, hier te downloaden

www.shepherdservices.nl
Shepherd P&O Services, een website voor een onafhankelijk P&O advies.

www.supervisie.startpagina.nl Uitgebreide startpagina m.b.t. supervisie

www.theprojectnetwork.net/2007/01/ingeborg-bosch-past-reality-integration.html
Online filmpje met uitleg over PRI-therapie.

www.uwv.nl De site waar u alle informatie en benodigde formulieren kunt vinden (en downloaden) m.b.t. de re-integratie.


Comments