4 - Re-integratietherapie

Mensenwerk verzorgt reïntegratietherapie:   
Soms is het aan te raden om eerst met jezelf aan de slag te gaan aan het begin van je reïntegratietraject. Je start dan met een therapeutisch voortraject, reïntegratietherapie. 
Je kan ons vragen het therapeutische voortraject te verzorgen. 
Reïntegratietherapie is bedoeld om mensen met een emotioneel probleem te ondersteunen bij het vrij maken van de weg tot een succesvol reïntegratietraject. Tot voor kort werd dit veelal bekostigd binnen het budget dat voor een IRO beschikbaar was. Dat bleek voor veel reïntegratiebureaus een bezwaar te zijn en er nu is er gelukkig een verruiming van de mogelijkheden naar reïntegratietherapie.  Je kunt de reïntegratietherapie vooraf volgen, maar soms is het ook raadzaam om het naast of samen met andere reïntegratieactiviteiten te doen. Dat is heel persoonlijk. Veelal gaan de activiteiten richting arbeidsmarkt vlotter en meer ontspannen en dus met meer resultaat, als je beter zicht hebt op je eigen valkuilen en geleerd hebt andere persoonlijke strategieën te hanteren. Soms is een "technisch" reïntegratietraject dan in het geheel niet meer nodig, of kan in minder tijd, omdat mensen hun kracht terugvinden en zelf gemakkelijker initiatieven ontplooien.

Hoe hiermee om te gaan?
Als u denkt dat u gebaat zult zijn met een (reïntegratie)therapie kunnen wij samen met u onderzoeken wat de juiste weg en volgorde van aanpak het meest passend voor u lijkt.
In een intake bekijken we samen met u wat de beste aanpak voor u zal kunnen zijn en helpen u bij de start van het traject en bereiden u voor op uw gesprek met de arbeidsdeskundige/verzekeringsarts. We zijn natuurlijk ook beschikbaar voor de arbeidsdeskundige/verzekeringsarts voor verdere toelichting. 
Comments