Toos Zeelenberg

TOOS ZEELENBERG en haar werkervaringen:


Na mijn studie Nederlands werkte ik met veel plezier als docente aan diverse scholen voor voortgezet onderwijs, waarbij mijn belangstelling ook uitging naar allerlei voorwaardenscheppende zaken binnen het onderwijs. Immers leerlingen moeten zich zo veel mogelijk welbevinden om te kunnen leren. Na mijn verhuizing naar het noorden van het land, werkte ik bij het onderwijs aan volwassenen. Ook daar met aandacht voor de mens en bezig met de vraag:  wat stimuleert mensen en wat belemmert hen in wat zij willen? Dat resulteerde in de behoefte tot bijscholing (Voortgezette Agogische Beroepsopleiding, NLP en Hoger Management). Daarna gaf ik enkele jaren trainingen in het kader van toeleiding tot (ander) werk, zoals sollicitatietraining, communicatietraining, sociale vaardigheidstraining en heroriëntatie op de arbeidsmarkt

Vervolgens maakte ik de overstap naar het bedrijfsmaatschappelijk werk en heb ik bij diverse bedrijven en instellingen als zodanig gewerkt. De vele individuele gesprekken maakten dat ik steeds meer de noodzaak voelde om opgeleid te zijn op een dieper niveau. Ik volgde  therapeutische scholingen, o.a. hypnotherapie en het  upgradingstraject voor de EAP (European Association for Psychotherapists).  In 1996 startte ik met een eigen praktijk, zie ook www.integratievetherapeuten.nl .

Ook uit mijn persoonlijke ervaringen bleek, dat terugkerende problemen pas echt op te lossen zijn, als je op een werkelijk diep niveau naar jezelf leert kijken. Mijn persoonlijke zoektocht ging door en ik kwam in contact met de workshops van Jean Jenson en Ingeborg Bosch. De ideeën spraken mij aan en ik heb  deelgenomen aan een aantal trainingen past reality integration. Nu werk ik veel vanuit deze methodiek, geïntegreerd met kennis en ervaring uit vorige opleidingen.

In 1999 hebben Bas Kremer en ik onze coachingsactiviteiten voor bedrijven en instellingen  gebundeld in Mensenwerk
Comments