Bas Kremer

BAS KREMER en zijn werkervaringen;

Ik heb voordat ik mijn privé praktijk startte in '94, een kleine tien jaar gewerkt binnen psychiatrisch ziekenhuis Licht en kracht te Assen. Met name mijn ervaringen de laatste jaren binnen een voorgezette behandelafdeling, maakten voor me duidelijk dat psychische klachten en een beladen persoonlijke voorgeschiedenis nauw met elkaar verbonden zijn. Iets dat ik zelf ook terugkijkend naar mijn persoonlijke geschiedenis duidelijk heb ervaren. In een groeiende behoefte daar beter op aan te sluiten, ben ik me door de jaren heen gaan bijscholen via hypnotherapie, NLP, en het  upgradingstraject voor de EAP (European Association for Psychotherapists).
Hoewel ik waardevolle ideeën en methodieken bij deze richtingen tegenkwam, bleef het toch een verder zoeken naar verdieping binnen het therapeutisch werken. In 1997 kwam ik in contact met het werk van Jean Jenson en even later met het werk van Ingeborg Bosch. Onder andere het basisbegrip dat je je geschiedenis niet kan veranderen, de uitgebreide analyse van de afweermechanismen als kern van de problemen in het hier en nu en de ontmanteling van de persoonlijke afweer, gaven mij een gevoel van thuiskomen. In Jenson en Bosch ontmoette ik collega's die dezelfde taal spraken.
De inzichten van o.a. Jenson en Bosch ontwikkelden zich de afgelopen jaren tot een nieuwe therapeutische stroming, de "past reality integration therapie". Hier volgde ik verschillende workshops, trainingen en een aantal jaren van het opleidingsprogramma. 
Op dit moment is er voor ons weer sprake van een verdere integratie van verschillende stromingen. We kijken nu meer bewust naar de verschillende (afweer) reacties in ons lichaam en nemen deze mee binnen de coaching. Een manier van werken die gebaseerd is op "Integratieve Therapie", zie ook: www.integratievetherapeuten.nl voor verdere informatie.         
In 1997 ontmoette ik Toos Zeelenberg en wij deelden ons enthousiasme voor deze nieuwe manier van kijken en werken. In 1999 besloten wij om samen "Mensenwerk" op te richten en nauwer te gaan samenwerken.
Comments